mnghenhac.vn

Kết quả 'quang truong'

Nơi ấy - Giọng hát Việt nhí Quang Trường - Lý VĨnh Hòa - Phương Anh
Lượt xem: 584 - 14/09/2015 11:26:57
Trong vòng đối đầu của Giọng hát Việt nhí 2015, đội của HLV DKL thể hiện bài hát Nơi ấy của Hà Okio là Quang Trường, Lý Vĩnh Hòa, Phương Anh
Nơi ấy - Giọng hát Việt nhí Quang Trường - Lý VĨnh Hòa - Phương Anh
Lượt xem: 584 - 14/09/2015 11:26:57
Trong vòng đối đầu của Giọng hát Việt nhí 2015, đội của HLV DKL thể hiện bài hát Nơi ấy của Hà Okio là Quang Trường, Lý Vĩnh Hòa, Phương Anh